top of page
Image by EllesPictures from Pixabay.jpg

Yksityisopetus

Kaikkia Valonpisaran kursseja sekä Energiatyöskentelyn koulutuksen voi opiskella yksityisoppilaana. 

Voit myös ottaa valmennusta vaikkapa meditaatioon tai intuition kuunteluun!

 

Yksityisopetus on joko sinulle pidettävä sessio tai se voi olla omalle ryhmällesi toteutettava kokonaisuus. 

On myös mahdollista opiskella energiatyöskentelyn koko koulutus yksityisesti.

Yksityisopetus voi olla yhden kerran tapaaminen, muutaman kerran intensiivijakso tai pidempi kokonaisuus, esimerkiksi energiahoitajan tai laajemman energiatyön koulutus.

Saat kanavoitua opastusta ajankohtaisiin teemoihisi ja kehitysaskeliisi. Toisin sanoen sinä määrittelet sisällön ja sen jälkeen lähdemme kanavoimani ohjauksen mukaisesti tekemään asioita käytännössä. Saat tarvitsemaasi tietoa ja voit koko ajan kysellä ja vaikuttaa sessioihin. Sinä olet pääroolissa!

 

Yksityisohjaus on hyvin käytännönläheistä ja sinun erityispiirteesi ja tilanteesi huomioivaa. Teemme asioita työpajatyyppisesti eli harjaannut oman tekemisen kautta. Sinä löydät, oivallat ja opit kokemuksellisesti ja omaan totuuteesi pohjaten. 

Paikka: Helsinki, Kannelmäki | Klaneettitie 6-8 C , 00420 Helsinki 

Healing Touch Therapy_1

Energiatyöskentely

Intuitiivinen energiahoito

Suullinen ja kirjallinen kanavointi

Energianluku

jne.

Meditation

intuitiivinen elämä

Kun haluat elämääsi henkisyyttä

Intuition kehittäminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen

Tietoisuuden avautuminen

Energiamaailman tuntemus

Student Paper Writing

erityistaidot

Mikä on sinun intohimosi?

Minkä äärelle sisin juuri nyt kaipaa?

Onko sinulle ajankohtaista

 • Luovuuden avautuminen

 • Jonkin erityistaidon kehittäminen

 • Persoonallinen kasvu

 • Meditointi ja läsnäolo

 • Kanavoinnin oppiminen

 • Oman henkisen polun löytäminen

 • Tai jokin muu, mihin haluat ohjausta?

meditaatio-yksityistilaisuus-rentoutus-energiahoito-hyvinvointi-Valonpisara-ajanvaraus_edi

yksityistilaisuus

Yksityisvaraus omalle porukalle 

Aiemmin ole pitänyt yksityisesti 

Meditointi ja rentoutuminen

 • Rentoutushetki

 • Ohjattu meditaatio

 • Meditointikurssi

 • Työpaja erilaisista meditointityyleistä

Luento​

 • Itsensä hoitaminen

 • Ajankäyttö oma hyvinvointi huomioiden

 • Rentoutuminen

 • Intuition vahvistaminen

Energiahoito ​

 • Energiahoito ryhmälle

 • Työpaja energiahoitamisesta,

 • Energiahoitajan koulutus

 • Laaje energiatyöskentelyn koulutus

 • Muu henkinen koulutus

Meditaatio + muu palvelu

 • Yleisin kaikista yksityistilaisuuksista on ollut yhteinen ohjattu meditaatio (30-45 min), jonka jälkeen on voinut varata oman henkilökohtaisen kanavointiajan (15-20 min hlömäärästä ja aikataulustanne riippuen)

Oma kokonaisuus luodaan kaikille ryhmille "mittatilaustyönä"!

YKSITYISOPETUKSEN HINNAT
Hinta
Kesto
Yksityisopetuksen suunnittelu 2 tuntia
125 €
2 tuntia
Yksityisopetus 2 tuntia
125 €
2 tuntia
Yksityisopetus 4 tuntia
240 €
4 tuntia
Yksityisopetus ryhmälle
Sopimuksen mukaan
sopimuksen mukaan

Kaikki yksityisopetus onnistuu myös etätapaamisenä videoyhteydellä

Yhteiset opetuskerrat muiden yksityisoppilaiden kanssa samalla hinnoittelulla.

Maksutavat: Lasku | Korttimaksu 

ALOITTAMINEN​

Aloittaa voi pitkin vuotta

1) Lähetä viesti tai käytä ajanvarausta

2) Pidetään suunnittelutapaaminen

3) Ensimmäinen yksityisopetuskerta

Lisää viestiin tai ajanvaraukseen, mitä haluat oppia tai missä syventää osaamistasi

Suunnittelutapaaminen kannattaa pitää, mikäli haluat useamman kerran kokonaisuuden. Suunnittelutapaamisessa otetaan vastaan kanavoitua ohjausta sinun tilanteeseesi ja henkiseen polkuusi liittyen. Suunnittelutapaaminen voi olla joko puheluna, videopuheluna tai lähitapaamisena. Isompia kokonaisuuksia suunnitellessamme tapaaminen on paras vaihtoehto. 

Healing Touch Therapy_1

Energiatyöskentely

Kurssin tukemana voit hahmottaa omaa elämäntehtävääsi ja tunnistaa kurssin aikana omat erityistaitosi energiatyöskentelyssä. Tunnistat myös, millainen työskentely on sinulle läheisintä, millainen on sielunpolkusi ja millaisia tehtäviä sinulla voi olla tulevaisuudessa.

Opit monimuotoista energiatyöskentelyä ja monikanavaista ohjauksen kuuntelua. Harjaannut käyttämään erottelukykyäsi eli tunnistat, mistä viestit kulloinkin tietoisuuteesi tulevat.

Kaikki opiskelu Valonpisaran parissa on hyvin kokemuksellista ja sisältää aina asioiden tekemistä käytännössä.  Näin sinun  on helpompaa lähteä harjaannuttamaan kykyjäsi heti  omassa elämässä!

kaiken pohjana on kanavaksi avautuminen

Avain intuitiiviseen ja kanavoituun energiatyöhön on oppia puhtaana, avoimena kanavana oleminen.

Kanavoimme energiaa koko ajan. Tietoinen kanavoinnin opettelu avaa henkistä potentiaalia ja mahdollistaa jatkuvan ohjauksen vastaanottamisen. Avoimena kanavana ollessa kaikki tarkoituksenmukainen tieto virtaa käyttöön ja energia liikkuu ja puhdistuu luonnollisella tavalla. 

Kanavoidussa energiatyössä luovutaan persoonatasosta nousevista tavoitteista ja opetelluista rutiineista. Se ei ole aivan helppo juttu, mutta yhdessä harjoitellessa se onnistuu!

Kurssi antaa valmiudet monimuotoiseen energiatyöskentelyyn

 • intuitiivinen energiahoitaminen

 • energiahoitaminen etänä eli kaukohoito

 • kirjallinen kanavointi

 • sanallinen/suullinen kanavointi

 • sanallinen kanavointi etänä eli puhelinkanavointi tai kanavointi videoyhteydessä

 • kanavoitu ryhmähoito eli energiahoito ryhmälle

 • intuitiivisesti ja kanavoiden ohjattu meditaatio

 • intuitiivisesti ja kanavoiden ohjattu rentoutus

 • intuitiivinen kosketushoito

 • energian lukeminen 

 • energiakartoitus

 • erottelukyky eli informaatiolähteiden tunnistaminen

 • fyysisten tilojen puhdistaminen

 • menneiden elämien katsominen

 • edesmenneiden kanavointi

 • oman toimintamallin luominen

 • omien erityistaitojen vahvistaminen

 • jo omaamiesi kykyjen syventäminen 

Kurssilla annettava ohjaus tapahtuu kanavoiden, energiaa lukien ja intuitiota apuna käyttäen. Kurssieni kaikki materiaalit ovat kanavoiden, ohjauksessa kootut ja muokkaan niitä aina tarpeen mukaan.

Kurssin aikana tapahtuu irrottautumista estävistä reagointi, ajattelu- ja toimintamalleista sekä erilaisista esteiksi muodostuneista tunne-elämän kokemuksista tai muista kokemuksista. Tällaisen irtipäästämisen myötä avaudut yhä puhtaammaksi ja tarkemmaksi kanavaksi.

 

Kurssi muuttaa sen käynyttä, mutta muutos on koko ajan omassa hallinnassasi ja muutos vie sinut lähemmäs itseäsi, ydinolemustasi.

 

Kurssin avulla voit tarjota rakkaudellisempaa ja tiedostavampaa elämää niin itsellesi kuin muille

 

Meditation

intuitiivinen elämä

Haluatko elämääsi lisää henkisyyttä?

Haluatko elää tietoisempaa elämää?

 

Tiedostava elämäntapa

Intuitiivisen elämän yksityisopetus tai oikeammin yksityisohjaus tukee tietoista elämäntapaa.

Intuition kehittäminen avaa elämässä uusia tasoja ja erilaisia kokemusmaailmoja.

 

Läsnäolon lisääntyminen vahvistaa yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin.

Intuition kehittäminen kysyy itsetuntemusta

Opettelemme erottelemaan, mistä lähteestä tieto kulloinkin virtaa. Mitä vahvempi itsetuntemus on, sitä helpompaa on erottaa intuition ääni persoonatason impulsseista.

Aiheina mm. 

 • Intuition kehittäminen

 • Itsetuntemuksen vahvistaminen

 • Tietoisuuden avautuminen

 • Intuitiivisen tiedon erottaminen muusta informaatiosta

 • Energiamaailman tuntemus

 • Intuitiivisen tiedon ja olemisen sisällyttäminen omaan arkeen ja kaikkeen toimintaan

 • Harjaantuminen intuitioon luottamiseen

Intuition kehittäminen on hyvin herkkää ja hienovaraista. Toimimme turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Jokaisella on ihan oma tiensä, tapansa persoonansa, historiansa jne. Kunnioitan jokaisen yksilöllisyyttä ja omaa totuutta.

Roolini on ohjata sinua löytämään itse ja oppimaan oman tekemisesi kautta. 

Usko itseesi ja luota sisäisiin tuntemuksiisi!

Itsellesi

  Sisäistä voimaa

 • itsetuntemus

 • oma tila, omat rajat

 • itseilmaisu

Tasapainoa

 • vakaus ja juurevuus olemukseen

 • oman reagoinnin ja toiminnan ymmärtäminen

 • ulkoisten impulssien vaikutuksen väheneminen

 • tietoisempi oleminen

Ongelmanratkaisukykyä

 • näkökulmien avautuminen

 • syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen

 • avara maailmankuva

Terve tunne-elämää

 • tunteiden ymmärtäminen viesteinä

 • rohkea tunteiden kohtaaminen

 • tunteiden merkityksen hahmottaminen

Tietoista elämää

 • eri tietoisuuden tasojen hahmottaminen

 • eri tietoisuuden tasoilla liikkuminen

 • eri näkökulmien huomioiminen

 • intuition ohjauksessa eläminen

 • oman maailmankuvan vahvistaminen

 • omien totuuksien löytäminen

Muiden hyväksi

 • monipuolisia energiatyöskentelyn palveluita

 • suullisia ja kirjallisia kanavointeja

 • kanavoituja ryhmähoitoja ja –meditaatioita

 • kanavoitua ohjausta omalta ydinolemukselta

 • kanavoitua ohjausta muualta universumin viisaudesta

 • ohjattuja meditaatioita

 • meditointiopetusta

 • energioiden lukemista kodista, työpaikasta, valintatilanteissa eri vaihtoehdoista jne.

 • yksilöllistä ja ajankohtaista hoitoa

 • ohjaista elämäntapoihin ja terveydestä huolehtimiseen

 • ohjausta elämäntehtäviin liittyen

 • rentoutusta ja jännitteistä vapautumista

 • voit auttaa löytämään syitä erilaisten haasteden taustalta ja auttaa löytämään ratkaisuita

 • voit mahdollistaa itsetuntemuksen syvenemistä

Kursseilla, työpajoissa ja yksityisopetuksessa  voit saada

bottom of page