Yksityisopetus

Kaikkia Valonpisaran kursseja sekä Energiatyöskentelyn koulutuksen voi opiskella yksityisoppilaana. 

1. Ilmoita s-postilla, mitä haluat oppia tai mitä taitojasi haluat syventää

2. Sovitaan suunnitteluaika joko puheluna, videopuheluna tai tapaamisena. Isompia kokonaisuuksia suunnitellessamme tapaaminen on paras vaihtoehto. 

3. Laadin ehdotuksen koulutuksen sisällöstä ja lähetän sen sinulle kommentoitavaksi. Vahvistetaan se yhdessä ja sitten olemmekin valmiita aloittamaan!

Paikkana Vahva Minän™ pienryhmätila, Vuohikuja 10 B alakerta, 01480 Vantaa

Light%20Bulbs_edited.jpg

HINNOITTELU 2021 ja 2022

Suunnittelu

120 € / tapaaminen 2 tuntia ja suunnitelman kirjaaminen

Opetus

120 € / 2 tuntia   

240 € / 4 tuntia    

Yhteiset opetuskerrat muiden yksityisoppilaiden kanssa samalla hinnoittelulla.

Maksutavat: Lasku | Korttimaksu (*

*) paikan päällä tai voit saada maksulinkin tekstiviestinä

(hinnat sisältävät alv 24%)

Yksityisopetuksen voi aloittaa pitkin vuotta, tällä hetkellä seuraavan kerran 1.9.2021

Intuitiivinen energiahoito

Suullinen ja kirjallinen kanavointi

Energianluku

Meditation

Intuition kehittäminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen

Tietoisuuden avautuminen

Energiamaailman tuntemus

• mikäli haluat elämääsi henkisyyttä

erityistaidot

Luovuuden avautuminen

Oman erityistaidon kehittäminen

Persoonallinen kasvu

tai muu sinulle ajankohtainen teema

intuitiivinen elämä

Energiatyöskentely

Healing Touch Therapy_1
Student Paper Writing
 
Yksityisopetuksena Energiatyöskentelyn kokonaisuus

Tiedostava, intuitiivinen energiatyöskentely TIE

 

Uudistettu Energiatyöskentelyn ja intuitiivisen parantamisen koulutus

Kurssilla annettava ohjaus tapahtuu kanavoitua ohjausta kuunnellen, energiaa lukien ja intuitiota apuna käyttäen. Kurssin kaikki materiaalit ovat kanavoiden, ohjauksessa kootut ja niitä muokataan aina tarpeen mukaan.

Kurssi antaa valmiudet monimuotoiseen energiatyöskentelyyn

 • koulutus intuitiivisiin energiahoitoihin

 • kaukohoitoihin

 • kirjalliseen kanavointiin

 • suulliseen kanavointiin

 • puhelinkanavointiin

 • koulutus kanavoituihin ryhmähoitoihin

 • koulutus kanavoituihin meditaatioihin

 • intuitiiviset kosketushoidot

 • energian lukemisen oppiminen

 • energiakartoitusten tekeminen

 • fyysisten tilojen puhdistaminen

 • menneiden elämien katsominen

 • edesmenneiden kanavointi

Pink Bird
 • Kurssin tukemana voit hahmottaa omaa elämäntehtävääsi ja tunnistaa kurssin aikana omat erityistaitosi energiatyöskentelyssä. Tunnistat myös, millainen työskentely on sinulle läheisintä, luontevinta ja millaisia tehtäviä sinulla on tulevaisuudessa.

 

 • Opit monimuotoista energiatyöskentelyä ja monikanavaista ohjauksen kuuntelua. Harjaannut käyttämään erottelukykyäsi eli tunnistat, mistä viestit kulloinkin tietoisuuteesi tulevat.

 

Kurssin aikana tapahtuu irrottautumista estävistä reagointi, ajattelu- ja toimintamalleista sekä erilaisista esteiksi muodostuneista tunne-elämän kokemuksista tai muista kokemuksista. Tällaisen irtipäästämisen myötä avaudut yhä puhtaammaksi ja tarkemmaksi kanavaksi.

 

Kurssi muuttaa sen käynyttä, mutta muutos on koko ajan omassa hallinnassasi ja muutos vie sinut lähemmäs itseäsi, ydinolemustasi.

 

Kurssin avulla voit tarjota rakkaudellisempaa ja tiedostavampaa elämää niin itsellesi kuin muille

 

Itsellesi

  Sisäistä voimaa

 • itsetuntemus

 • oma tila, omat rajat

 • itseilmaisu

Tasapainoa

 • vakaus ja juurevuus olemukseen

 • oman reagoinnin ja toiminnan ymmärtäminen

 • ulkoisten impulssien vaikutuksen väheneminen

 • tietoisempi oleminen

Ongelmanratkaisukykyä

 • näkökulmien avautuminen

 • syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen

 • avara maailmankuva

Terve tunne-elämää

 • tunteiden ymmärtäminen viesteinä

 • rohkea tunteiden kohtaaminen

 • tunteiden merkityksen hahmottaminen

Tietoista elämää

 • eri tietoisuuden tasojen hahmottaminen

 • eri tietoisuuden tasoilla liikkuminen

 • eri näkökulmien huomioiminen

 • intuition ohjauksessa eläminen

 • oman maailmankuvan vahvistaminen

 • omien totuuksien löytäminen

Muiden hyväksi

 • monipuolisia energiatyöskentelyn palveluita

 • suullisia ja kirjallisia kanavointeja

 • kanavoituja ryhmähoitoja ja –meditaatioita

 • kanavoitua ohjausta omalta ydinolemukselta

 • kanavoitua ohjausta muualta universumin viisaudesta

 • ohjattuja meditaatioita

 • meditointiopetusta

 • energioiden lukemista kodista, työpaikasta, valintatilanteissa eri vaihtoehdoista jne.

 • yksilöllistä ja ajankohtaista hoitoa

 • ohjaista elämäntapoihin ja terveydestä huolehtimiseen

 • ohjausta elämäntehtäviin liittyen

 • rentoutusta ja jännitteistä vapautumista

 • voit auttaa löytämään syitä erilaisten haasteden taustalta ja auttaa löytämään ratkaisuita

 • voit mahdollistaa itsetuntemuksen syvenemistä

Kokonaisuuteen sisältyy 40 harjoitushoitoa tai -kanavointia. Ne raportoidaan ja jokaisesta tulee oppimista edistävä palaute. 

 

Opetusta on sovittavissa niin päivä- kuin ilta-aikoihin arkena ja viikonloppuna,

Kokonaisuus on aina Joustava eli voimme reagoida kulloinkin ajankohtaisiin asioihin ja tarvittaessa muokata sisältöjä sekä myös aikatauluja. Muutenkin sisällön osalta painotetaan jokaisen yksilöllisiä tarpeita. Voit koko matkan ajan itse voi vaikuttaa opiskeluusi.

Hintaan sisältyy muutakin kuin opetustunnit

 • kaikki kurssin materiaalit

 • kotona tehtäviä harjoituksia

 • meditaatiotallenteita

 • mahdollisuus osallistua ryhmäkursseihin alennetulla hinnalla

 • harjoitushoidoista ja -kanavoinneista aina palaute

 • tekemäsi näyttöhoito, joka sekin on opetustilanne

 • mahdollisuus olla messuilla mukana harjoittelemassa

 

Voit kysyä lisätietoja

Anna-Riina Zitting Valonpisara.fi
Intuitiivinen elämä          
- sisältö täydentyy lähiaikoina    

Tiedostava elämäntapa

Tämä kokonaisuus tukee tietoista elämäntapaa. Intuition kehittäminen avaa elämässä uudenlaisia kokemusmaailmoja. Läsnäolon lisääntyminen vahvistaa yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin.

 

Intuition kehittäminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen

Tietoisuuden avautuminen

Energiamaailman tuntemus

• mikäli haluat elämääsi henkisyyttä

 
 
Erityistaitojen kehittäminen    

 - sisältö täydentyy lähiaikoina

Luovan ilmaisun avautuminen

Suunnitellaan ohjauksessa sinua tässä hetkessä parhaiten palveleva kokonaisuus.

 

Luovuuden avautuminen

Oman erityistaidon kehittäminen

Persoonallinen kasvu

tai muu sinulle ajankohtainen teema

Omat tavoitteet