top of page
energiatyö
Light%20Bulbs_edited.jpg
Image by EllesPictures from Pixabay.jpg

Yksityisopetus

Kaikkia Valonpisaran kursseja sekä Energiatyöskentelyn koulutuksen voi opiskella yksityisoppilaana. 

1. Ilmoita s-postilla, mitä haluat oppia tai mitä taitojasi haluat syventää

2. Sovitaan suunnitteluaika joko puheluna, videopuheluna tai tapaamisena. Isompia kokonaisuuksia suunnitellessamme tapaaminen on paras vaihtoehto. 

3. Laadin ehdotuksen koulutuksen sisällöstä ja lähetän sen sinulle kommentoitavaksi. Vahvistetaan se yhdessä ja sitten olemmekin valmiita aloittamaan!

Paikka: Helsinki, Kannelmäki | Klaneettitie 6-8 A 1. krs, 00420 Helsinki 

Healing Touch Therapy_1

Energiatyöskentely

Intuitiivinen energiahoito

Suullinen ja kirjallinen kanavointi

Energianluku

Meditation

intuitiivinen elämä

Intuition kehittäminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen

Tietoisuuden avautuminen

Energiamaailman tuntemus

• mikäli haluat elämääsi henkisyyttä

Student Paper Writing

erityistaidot

Luovuuden avautuminen

Oman erityistaidon kehittäminen

Persoonallinen kasvu

tai muu sinulle ajankohtainen teema

HINNOITTELU 2021 ja 2022

Suunnittelu

125 € / tapaaminen 2 tuntia ja suunnitelman kirjaaminen

Opetus

125 € / 2 tuntia   

240 € / 4 tuntia    

Yhteiset opetuskerrat muiden yksityisoppilaiden kanssa samalla hinnoittelulla.

Maksutavat: Lasku | Korttimaksu 

ALOITTAMINEN

Aloittaa voi pitkin vuotta

1) Ota yhteyttä

2) Suunnittelutapaaminen

3) Ensimmäinen yksityisopetus

Yksityisopetuksena Energiatyöskentelyn kokonaisuus

Tiedostava, intuitiivinen energiatyöskentely TIE

 

Uudistettu Energiatyöskentelyn ja intuitiivisen parantamisen koulutus

Kurssilla annettava ohjaus tapahtuu kanavoitua ohjausta kuunnellen, energiaa lukien ja intuitiota apuna käyttäen. Kurssin kaikki materiaalit ovat kanavoiden, ohjauksessa kootut ja niitä muokataan aina tarpeen mukaan.

Kurssi antaa valmiudet monimuotoiseen energiatyöskentelyyn

 • koulutus intuitiivisiin energiahoitoihin

 • kaukohoitoihin

 • kirjalliseen kanavointiin

 • suulliseen kanavointiin

 • puhelinkanavointiin

 • koulutus kanavoituihin ryhmähoitoihin

 • koulutus kanavoituihin meditaatioihin

 • intuitiiviset kosketushoidot

 • energian lukemisen oppiminen

 • energiakartoitusten tekeminen

 • fyysisten tilojen puhdistaminen

 • menneiden elämien katsominen

 • edesmenneiden kanavointi

 • Kurssin tukemana voit hahmottaa omaa elämäntehtävääsi ja tunnistaa kurssin aikana omat erityistaitosi energiatyöskentelyssä. Tunnistat myös, millainen työskentely on sinulle läheisintä, luontevinta ja millaisia tehtäviä sinulla on tulevaisuudessa.

 

 • Opit monimuotoista energiatyöskentelyä ja monikanavaista ohjauksen kuuntelua. Harjaannut käyttämään erottelukykyäsi eli tunnistat, mistä viestit kulloinkin tietoisuuteesi tulevat.

 

Kurssin aikana tapahtuu irrottautumista estävistä reagointi, ajattelu- ja toimintamalleista sekä erilaisista esteiksi muodostuneista tunne-elämän kokemuksista tai muista kokemuksista. Tällaisen irtipäästämisen myötä avaudut yhä puhtaammaksi ja tarkemmaksi kanavaksi.

 

Kurssi muuttaa sen käynyttä, mutta muutos on koko ajan omassa hallinnassasi ja muutos vie sinut lähemmäs itseäsi, ydinolemustasi.

 

Kurssin avulla voit tarjota rakkaudellisempaa ja tiedostavampaa elämää niin itsellesi kuin muille

 

Itsellesi

  Sisäistä voimaa

 • itsetuntemus

 • oma tila, omat rajat

 • itseilmaisu

Tasapainoa

 • vakaus ja juurevuus olemukseen

 • oman reagoinnin ja toiminnan ymmärtäminen

 • ulkoisten impulssien vaikutuksen väheneminen

 • tietoisempi oleminen

Ongelmanratkaisukykyä

 • näkökulmien avautuminen

 • syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen

 • avara maailmankuva

Terve tunne-elämää

 • tunteiden ymmärtäminen viesteinä

 • rohkea tunteiden kohtaaminen

 • tunteiden merkityksen hahmottaminen

Tietoista elämää

 • eri tietoisuuden tasojen hahmottaminen

 • eri tietoisuuden tasoilla liikkuminen

 • eri näkökulmien huomioiminen

 • intuition ohjauksessa eläminen

 • oman maailmankuvan vahvistaminen

 • omien totuuksien löytäminen

Muiden hyväksi

 • monipuolisia energiatyöskentelyn palveluita

 • suullisia ja kirjallisia kanavointeja

 • kanavoituja ryhmähoitoja ja –meditaatioita

 • kanavoitua ohjausta omalta ydinolemukselta

 • kanavoitua ohjausta muualta universumin viisaudesta

 • ohjattuja meditaatioita

 • meditointiopetusta

 • energioiden lukemista kodista, työpaikasta, valintatilanteissa eri vaihtoehdoista jne.

 • yksilöllistä ja ajankohtaista hoitoa

 • ohjaista elämäntapoihin ja terveydestä huolehtimiseen

 • ohjausta elämäntehtäviin liittyen

 • rentoutusta ja jännitteistä vapautumista

 • voit auttaa löytämään syitä erilaisten haasteden taustalta ja auttaa löytämään ratkaisuita

 • voit mahdollistaa itsetuntemuksen syvenemistä

Intuitiivinen elämä          
- sisältö täydentyy lähiaikoina    

Tiedostava elämäntapa

Tämä kokonaisuus tukee tietoista elämäntapaa. Intuition kehittäminen avaa elämässä uudenlaisia kokemusmaailmoja. Läsnäolon lisääntyminen vahvistaa yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin.

 

Intuition kehittäminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen

Tietoisuuden avautuminen

Energiamaailman tuntemus

• mikäli haluat elämääsi henkisyyttä

intuitivinen elämä
erityistaidot
Erityistaitojen kehittäminen    

 - sisältö täydentyy lähiaikoina

Luovan ilmaisun avautuminen

Suunnitellaan ohjauksessa sinua tässä hetkessä parhaiten palveleva kokonaisuus.

 

Luovuuden avautuminen

Oman erityistaidon kehittäminen

Persoonallinen kasvu

tai muu sinulle ajankohtainen teema

Omat tavoitteet

bottom of page