medis istuen ruskea.jpg

Anna-Riina "Anni" Zitting

Olen koko ikäni ollut varsin avoin vaihtoehtoisille tavoille elää ja ajatella. Taustani on sosiaalialalla ja liike-elämässä. Energiamaailmaan olen  tietoisesti tehnyt tuttavuutta n. 10 vuotta, jona aikana toimintamuodoiksi ovat tulleet energiahoito, kanavointi, meditaatio, henkiset kurssit ja luennointi. Edelleen jatkan samalla tiellä  ja toimin myös Vahva Minän parissa (www.vahvamina.com).  Sieltä kautta tuotamme esim. koulutuksia sekä itseopiskelumateriaalia. Työn alla on kirjoitustöitäkin ja sisällöntuotantoa. Katso esim. blogit Pyykkipäiväkirja ja Vahva Minän blogi.

Ajatusmaailmaani

 

Uskon mahdollisuuksien maailmaan

Energia liikkuu koko ajan eikä tunne rajoja. Rajat syntyvät meidän ihmisten mielissä erilaisista uskomuksista ja aiemmista kokemuksista heijastuen. Olen kokenut oman esimiesroolini työelämässä mahdollistajana ja pidän tuosta mahdollistamisen ajatuksesta edelleen. Haluan omalta osaltani mahdollistaa tietoisuuden avautumista, itsetuntemuksen lisääntymistä, tunnetaitojen vahvistumista ja sitä, että rohkenemme avoimesti kohdata itseämme ja toisiamme. Mahdollistaessani muille mahdollistan samalla itselleni ja toisin päin. Kaikkein tärkeintä elämässä on mielestäni kuitenkin rakastaa ja vastaanottaa rakkautta. 

Intuitiivinen parantaja/energiahoitaja | meditaatio-ohjaaja | kouluttaja |  myynnin ja hankinnan ammattilainen | sisällöntuottaja