top of page

Hei, olen Niina Helsingistä

Niina Nyyssönen.jpeg

Valonpisaran Intuitiivisen energiatyöskentelyn koulutuksessa olen päässyt syventymään etenkin intuitiiviseen energiahoitamiseen, energialuentaan ja meditaatioiden ohjaamiseen.

Koen, että energiatyöskentelyn keinoin on mahdollista huomioida moniulotteista ihmisolemustamme kokonaisvaltaisesti.

Teen energiahoitoja, energiatulkintoja ja ohjaan intuitiivista energiataidetta, sekä teen muutakin intuitiivista työskentelyä, mistä voit lukea lisää sivuiltani.

 

Energiahoito tuo hoidettavan läsnäolevaksi ja rentoutuneeksi itsensä äärelle. Hoito on energeettinen tila syvemmän tietoisuuden ja valoenergian sallimiselle.

Energiatulkinnan avulla voi tarkastella eri aiheita niiden energeettisen olemuksen huomioiden. Energiatulkinnassa viestit opastavat usein sitä kohti, kuinka voisi selkeämmin linjautua oman voimansa kanssa.

Intuitiivisen energiataiteen tapaamisessa on mahdollisuus tutustua energioiden ja intuition maailmaan luovalla tavalla. Menetelmässä yhdistyvät meditaatio ja mielikuvamatkailu, intuition käyttö, aistien ja selväaistien käyttö, sekä luova toiminta kuvallisiin menetelmiin painottuen.

Terveisin Niina

sielunsyli@gmail.com
www.sielunsyli.com

bottom of page