top of page
< Back

Yksityisopetus 4 tuntia

Yksityisopetusta voi ottaa energiatyön eri alueisiin
- intuitiivinen energiahoito
- kirjallinen kanavointi
- suullinen kanavointi (lähi ja etä)
- etähoitaminen (kaukohoito)
- energioiden lukeminen
- energioiden tunteminen ja tunnistaminen
- tilojen puhdistaminen
- selvänäkö, selväkuulo, selvätunto, selvätietoisuus
- tietoisuuden avautuminen
- avautuminen kanavaksi
- läsnäolon taito
- meditointi
- intuition kehittäminen
- oman henkisen polun löytäminen
- oman henkisen työn ja kutsumuksen löytäminen
- omien valintojen tekeminen

Lisäksi mikä tahansa sinulle ajankohtainen teema voi olla yksityisohjauksen aiheena.
Yksityisopetus eli yksityisohjaus tukee syvemmän yhteyden löytämistä omaan sisimpään, henkimaailmaan, omaan sielutasoon sekä omaan korkeimpaan olemukseen.

Yksityisohjaus auttaa itse löytämään oman potentiaalin ja ottamaan sitä yhtä vahvemmin käyttöön omassa elämässä. Tarjolla ei ole valmiita vastauksia, ennalta määriteltyä polkua tai oppeja. Kanavoin tapaamisten aikana antamani ohjauksen ja se palvelee sinun omaa elämäntilannettasi, kehitysteemoja, sisäisten toiveiden toteutumista ja oman suunnan löytämistä.

Henkinen ohjaus on suuressa osassa ja sen rinnalla kulkee koko ajan persoonan kasvu. Itsetuntemus on suureksi avuksi henkisen polun kulkijalle.

Yksityistapaaminen voi olla kertaluontoinen, muutaman kerran jakso tai intensiivinen useamman tapaamisen jakso lyhyillä aikaväleillä ja sen jälkeen harvemmin. Yksityisopetuksessa on mahdollista käydä koko energiatyöskentelyn koulutus.

Mikäli olet jo energiatyön parissa: reikihoitaja, energiahoitaja, mindfullness-ohjaaja, tarot-osaaja, tulkintojen tekijä, selvänäkijä tai muu henkisen työn tekijä, voit syventää osaamistasi tai harjaantua uudella osa-alueella. Moni henkisen työn ammattilainen on käynyt luonani yksityisohjauksessa mm. vahvistamassa intuitiota ja sen ottamista vahvemmin mukaan omaan työhön, energioiden kanavointia, ohjauksen vastaanottamista sekä kanavointitaitoja.

Yksityisopetus aloitetaan suunnittelutapaamisella www.valonpisara.fi/ajanvaraus tai ottamalla yhteyttä anna-riina@valonpisara.fi

Paikkana voi olla
- Valonpisaran hoitohuone ja kurssitila, Helsinki
- kotini, Nurmijärvi kirkonkylä
- maaseutukotini, Lavia Pori
- videoyhteys

Yksityisryhmät sovitusti, jolloin sisältö ja paikka sovitaan yhdessä.

Hinta oli 240 € / 4 tuntia

bottom of page