Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuition vahvistaminen ja energialukutaitojen kehittäminen on mahdollista mm. energiahoitojen ja kurssien avulla sekä taitoja jatkuvasti käyttäen. Meditointi on oiva tapa vahvistaa yhteyttä itseen ja kuulla oman intuition ääni. Energiahoito tasapainottaa ja vahvistaa. Jokainen energiahoito tapahtuu energiaa ja viestejä kanavoiden.

Valonpisara.fi :n palveluihin kuuluvat energiahoito, suullinen ja kirjallinen hoito, ohjattu meditointi sekä henkisten kykyjen avautumista mahdollistavat kurssit. Kurssit toteutetaan ryhmäkursseina, yksityisopetuksena tai näiden yhdistelmänä.

Olen muuttanut Nurmijärvelle ja sinnekin on mahdollista varata hoitoaikoja vuoden 2022 alkusta alkaen. Toiminta Vantaan hoito- ja kurssitilassa jatkuu ennallaan.

Energiatyöskentelyn ryhmäkoulutus alkaa huhtikuussa 2022.

Energia.png

Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

Tervetuloa intuitiiviseen maailmaan!

Näyttökoko_Nettiin_Ilman leimaa-15.jpg
Valonpisara Ajanvaraus Anni mobiilisovel

Tervetuloa hoitohuoneelleni Vantaan Metsolaan tai tavataan etänä!