top of page

Henkinen sanasto

Rinnakkaistodellisuus

Samanaikaisesti toisessa ulottuvuudessa vallitseva todellisuus.

Read More

Persoona

Ihmisen yksilöllinen olemus, joka tuntee, ajattelee, toimii, omaa yksilöllisen luonteen ja temperamentin.

Read More

Olemusjooga

Kundaliiniopettaja Anne Raatikaisen intuitiivisesti kehittämä joogan laji.

Read More

Energiajärjestely

Intuitioon ja energioiden lukemiseen perustuvaa kodin tai muun tilan järjestelyä

Read More

Energiasiivous

Intuitioon ja energioiden lukemiseen perustuvaa kodin tai muun tilan siivoaminen.

Read More

Energiapuhdistus

Energioiden muuntaminen tilassa niin että epäsuotuisat energiat vähenevät tai poistuvat.

Read More

Visualisointi

Mielikuvituksessa tai sisäisessä maailmassa kuvittelua tai näkemistä.

Read More

Affirmaatio

Voimalauseen tapaan käytettävä vahvistava ajatus, sana tai lause.

Read More

Värähtelytason nousu

Energia ja värähtely ovat toisiinsa kytköksissä.

Read More

Ego

Ego on psykologisena käsitteenä ihmisen toimintaa ohjaava, tiedostumaton osa.

Read More

Kanavoitu meditaatio ohjattu meditaatio

Read More

Meditointi

Read More
bottom of page