Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuition vahvistaminen ja energialukutaitojen kehittäminen on mahdollista mm. energiahoitojen ja kurssien avulla sekä taitoja jatkuvasti käyttäen. Meditointi on oiva tapa vahvistaa yhteyttä itseen ja kuulla oman intuition ääni. Energiahoito tasapainottaa ja vahvistaa. Jokainen energiahoito tapahtuu energiaa ja viestejä kanavoiden.

Valonpisara.fi :n palveluihin kuuluvat energiahoito, suullinen ja kirjallinen hoito, ohjattu meditointi sekä henkisten kykyjen avautumista mahdollistavat kurssit. Kurssit toteutetaan ryhmäkursseina, yksityisopetuksena tai näiden yhdistelmänä.

Olen muuttanut Nurmijärvelle ja sinnekin on mahdollista varata hoitoaikoja 1.11. alkaen. Toiminta Vantaan hoito- ja kurssitilassa jatkuu ennallaan.

Laitan lokakuun aikana ajanvaraukseen myös Nurmijärven aikoja.

Kirjallisen kanavoinnin kurssille 10.10. on vielä 2 paikkaa vapaana.

istuen.jpg
Ocean%20Rocks_edited.jpg
Flower in Sunlight
Energiahoito kurssit
Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

Energia
 

Kaikki on energiaa, joko kevyemmässä tai tiiviimmässä muodossa. Energiat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja olemiseemme. Matalavärähteinen, raskas energia saa olemuksen tuntumaan painavammalta ja korkeavärähteinen energia taasen saa olemuksen tuntumaan keveämmältä. Hoidoissa kohotetaan korkeavärähteisen energian osuutta. 

Intuitiivinen energiahoito ja kanavointi

Jokainen energiahoitotapahtuma on yksilöllinen. Ihmisen oma olemus osaa luonnostaan hakeutua tasapainoon. Energiahoito tukee tätä tasapainottumista. Kohtaamisiin tarvitaan aina jokaisen oma, yksilöllinen panos. Vain itse voi sallia oman elämänsä muutoksen, vain itse voi omalla ajatuksillaan ja toiminnallaan saada aikaan pysyviä muutoksia. Energiahoitaja välittää eli kanavoi energiaa ja sanallisia viestejä.

Hoitoa voi käyttää hyvin monenlaisiin oireisiin ja vaivoihin, esim. rentoutumiseen ja mielen tasapainottumiseen.

Lue lisää palveluista...

Kurssit

Kursseja on mm. intuition kehittämiseen, energian välittämiseen, kanavointiin, meditointiin, intuitiiviseen parantamiseen.

Lue lisää...

Yksityisopetus
Valonpisara Ajanvaraus Anni mobiilisovel