top of page

Intuitio

Button

Intuition tutkiminen on kokemuksellinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Intuitiivisen tiedon avaaminen kysyy pysähtymistä ja malttia. Intuition kuulemista voi vahvistaa aivan kuten mitä tahansa taitoa ja ominaisuutta. Intuition tietoinen hyödyntäminen on enemmänkin esteiden sulattamista kuin uusien taitojen opettelua. Tarvitaan toistoja ja teeman lähestymistä monia eri reittejä pitkin. 

lisää intuition työpaja
intuitio arjessa - materiaali
onko muuta?

Katso mitä on intuitiivinen energiahoito
bottom of page