top of page

Energiatyöskentelyn koulutus

- Energiahoitaja / intuitiivinen parantaja, kanavointien osaaja
- Intuitiivinen elämäntapa tavoitteena

Koulutus antaa valmiudet kanavoida ja tehdä intuitiivisia energiahoitoja

Sopii niin energiatyöskentelyn ammattilaiseksi ryhtyvälle tai harrastajalle kuin tietoisempaa elämää haluavalle. Kurssi vahvistaa henkisten taitojen vahvistamisen lisäksi myös itsetuntemustasi ja intuition käyttämistä omassa arjessa.

Seuraava energiatyön ryhmäkoulutus alkaa
15. - 16.4.2023. 

Koulutuksen voi aloittaa yksityisopetuksella jo aiemmin.
Tervetuloa mukaan!
Energiahoitajan koulutus

Koulutus valmistaa energiatyöskentelyn osaajaksi, nimike voi olla intuitiivinen parantaja, energiahoitaja tai intuitiivinen energiahoitaja.

 

Sisältönä: oma persoonallinen ja henkinen kehitys, suullinen ja kirjallinen kanavointi, energian välittäminen, hoitaminen, energian lukeminen ja tulkitseminen, energiakartoitus, tilojen puhdistaminen, selvänäköisyys ja muiden erityisten kykyjen aktivoiminen.

Read More

​Paikka: Vahva Minän Pienryhmätila, Vuohikuja 10 B alakerta, 01480 Vantaa

Kesto: 12 kk, joista läsnäolopäivä 12 pv, 10 viikonloppuna.

Maksutapa: Lasku, MobilePay tai korttimaksu paikan päällä. Maksuaikataulu on täysin sovittavissa sopimaan taloustilanteeseesi.

Lisäksi mahdollisuus yksityisopetukseen -50 % normaalihinnoista (esim. 2 tuntia 60 €, norm. 120 €)

Lähiopetuspäivät koostuvat teoriaosuuksista ja käytännön tekemisestä

 • Itsenäisiä harjoituksia kotona

 • 40 harjoitushoitoa ja -kanavointia, joista saa kommentit

 • Kirjallista materiaalia

 • Tallenteita (meditaatioita ja hoitoja)

 • Näyttötyö lopuksi

Sisältö

 • Intuitiivinen elämäntapa

 • Henkisen persoonan kehittyminen

 • Itsetuntemuksen vahvistaminen

 • Intuition kehittäminen

 • Energian lukeminen

 • Energian välittäminen

 • Sanallinen kanavointi

 • Energiakartoitus

 • Tilojen puhdistaminen

 • Energiahoitaminen, myös etänä

 • Erottelukyvyn harjoittaminen

 • Edesmenneiden kontaktointi

 • Fyysisen kehon energioiden lukeminen

 • Meditaatioiden ohjaaminen

 • Ryhmähoitojen tekeminen

Kurssipäivien sisällöt

Osa 1, 2 pv

la ja su 15. - 16.4.23

Energian tunteminen, lukeminen ja välittäminen
Intuitio ja sen kehittäminen
Tietoisuus ja avautuminen
Kanavoinnin alkeita

Osa 2, 1 pv

la 27.5.23

Energian kanavoiminen

Energiahoito

Kehon energioiden lukeminen ja kehotietoisuus

Osa 3, 1 pv

la 10.6.23

Erottelukyky

Itsetuntemus

Suullinen kanavointi

Osa 4, 2 pv

la 19.8. ja su 20.8.23

Etähoito eli kaukohoito

Kirjallinen kanavointi

Henkisyys elämäntapana

Osa 5, 1 pv

la 16.9.23

Kirjallinen ja suullinen kanavointi

Yhdistyminen erilaisiin energioihin

La klo 11 - 18
Su klo 11 - 17

Heinäkuussa ei kurssia

Lokakuussa Hengen ja Tiedon messut 14. - 15 .10.23, tervetuloa mukaan!

Yksilöllisyys ja tarpeiden huomioiminen

Sisällöt elävät ryhmäläisten tilanteiden mukaan. 

Jokaisella kerralla harjoitellaan ja syvennetään taitoja. Teemat limittyvät ja niitä käsitellään muulloinkin kuin sisältölistaukseen merkittyinä kurssipäivinä.

Osa 6, 1 pv

la 18.11.23

Intuition ja sisäisen ohjauksen kuuleminen

Edesmenneet, henkioppaat jne.

Energiahoito, syventäminen

Osa 7,  pv

la 9.12.23 (klo  11 - 17)

Ryhmähoito ja ohjatut meditaatiot

Tilojen puhdistaminen ja energiakartoitus

Osa 8, 1 pv

la 13.1.24

Energiakartoitus

Etähoito eli kaukohoito

Kirjallinen kanavointi

Itsetuntemus ja elämäntehtävät

 

Osa 9, 1 pv

la 10.2.24

Persoonan kehitys

Oma elämänpolku

Kanavointitaitojen tarkentaminen ja syventäminen

 

Osa 10, 1 pv

la 16.3.24

Erilaisia toimintamuotoja

Ohjauksen  kanavointi

Oman henkisyyden toteuttaminen käytännössä

Kertausta ja syventämistä

Energityöskentely kurssi pvmt

Olennaisinta on oman itsen ja omien erityistaitojen löytäminen.

Kaikki koulutusten sisältö tulee kanavoituna ja toteutus tapahtuu ohjauksessa. Muutokset siis kuuluvat mukaan. Koulutus myötäilee ryhmän ja yksilöiden kulkua vastaten aina kunkin hetkisiin tarpeisiin.

 

Kurssin jälkeen on tärkeää pitää yllä taitojaan, jotta ne pääsevät aktivoitumaan ja kanava pysyy auki. On hyvä meditoida, tehdä hoitoja ja kanavointeja ja tietoisesti kuunnella intuitiotaan. Mitä vahvemmin sitoutuu  itseensä, sen luontaisemmin pysyy auki.

 

Jatkokurssi – päivämäärät tulossa

Jatkokurssilla yksilöllisiä taitoja syvennetään ja tarkennetaan. Opiskelun jatkaminen myös juurruttaa tietoa ja osaamista, luo jonkinasteista rutiinia ja kehittä en¨

 

Kurssin ohella tai jälkeen voi opiskella vielä näinkin
 • Yksityisopetus - 50 %

  • Yksityisesti voi ottaa lisäopetusta joko koulutuksen rinnalle tai sen ulkopuolella.

  • Hinta on normaalisti 140 € / 2 tuntia ja 280 € / 4 tuntia, kurssilaiselle 70 € / 2 tuntia tai 140 € / 4 tuntia

 • Lisäkertoja ryhmällä

 • Voidaan tarvittaessa pitää lisäkertoja myös arkisin päivällä, jos ryhmä/osa ryhmästä niin toivoo. Kesto 4 tuntia ja hinta 80 €/hlö

 • Messuille osallistuminen. Minä Olen -messut ja/tai Hengen ja Tiedon Messut. Messuille voi tulla tekemään hoitoja, kanavointeja tai vastaanottamaan ihmisiä

 • Pidämme ajoittain hoitamisen ja kanavoinnin työpajoja

 

Elämäntapa

Kanavana toimiminen on kiinteä osa elämää. Alkuun se on oma saarekkeensa, jota toiminnan ja oman kehityksen kautta aktivoidaan. Prosessin edetessä tuo energiamaailmassa liikkuminen synkronoituu arkeen ja on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Oma persoona pääsee sen myötä yhä paremmin esille. Samalla energiatyöskentelyn taidot jatkavat kehitystään. Ihmisolemuksen ja energiaolemuksen kiinteä yhteys on molempien kasvua ja kehitystä yhteisessä rytmissä.

Yksilöllinen tie

Tässä kokonaisuudessa jokainen kulkee oman polkunsa. Kyse ei ole tekniikan tai toimintatavan opettelusta. Niitäkin voi toki käyttää apuna, tikapuun askelmina ja seuraaviin tasoihin hyppimiseen eli keinoja opetellaan toki. Valmiiseen muottiin ei ole tarpeen itseään koettaa sovittaa. Ydinasia avautumisen matkalla on oman tyylin löytäminen.

Ryhmä on pieni ja siinä on tilaa yksilöllisyydelle. Omia kysymyksiä voi nostaa esiin ja voimme yhdessä kanavoida vastauksia.

Vapautuminen

Perusideana koulutuksessa  on vapauttaa omat henkiset kyvyt ja avautua kanavaksi energialle ja tiedolle. Intuitio on tärkeä ohjaaja ja sen herkistyminen iso osa koulutusprosessia. Hoitaminen ja kanavointi tapahtuu aina korkeampien tietoisuuksien ohjauksessa. Asiakas saa aina juuri hänelle siinä hetkessä tarkoituksenmukaisen hoidon.

Avautuminen

Avautuminen on esteistä vapautumista, niistä irrottautumista. Koulutus on siis vähintään yhtä paljon itsetuntemuksen lisäämistä ja omien asioiden käsittelyä. Este energian puhtaalle virtaamiselle löytyy yleensä pelkopohjaisista syistä. Niiden purkaminen vapauttaa niin persoonatasolla kuin energiatyössä.

Koulutuksessa mennään syvälle ja se tapahtuu lempeällä tavalla. Jokainen kohtaa sitä, mihin on valmis ja avautuu juuri siinä rytmissä kuin on itselle luonnollista.

Hyppy uuteen tapaan ajatella

Tarkoituksenmukaisuus on läsnä koko ajan. Rationaalinen mieli tulee haastetuksi, se kun tahtoo kääntää asioiden kulkua aina tutuille ja tunnetuille reiteille. Halu tietää ja ymmärtää tulevat niin ikään haastetuiksi. Aina – tai oikeastaan useinkaan – ei kanavointihetkellä tiedä, mihin tuotu viesti liittyy tai  mitä se tarkoittaa. Sen teeman kohtaaminen ja käsittely on kurssilla isossa roolissa.

Heittäytyminen

Energiamaailmassa liikkuminen ja itseensä sukeltaminen kysyvät heittäytymistä. Tuo heittäytyminen on aina lisää mahdollisuuksia avaavaa ja elämää rikastuttavaa. Yhdessä se tuntuu turvallisemmalta. Yhdessä matkaa tehden tulee myös selkeästi ilmi, että jokainen on loppujen lopuksi aivan samojen perusteemojen äärellä. Ne ovat juuri niitä olennaisia pykäliä avautumisen reitin varrella.

Erottelukyky

Kurssilla vahvistetaan erottelukykyä. Mistä mikäkin impulssi nousee? Onko tämä puhdasta kanavointia vai puhuuko nyt mielikuvitukseni? Toiminko puhtaasti ohjauksessa vai ovatko omat pelkoni ohjaamassa minua? Jälleen kerran teema on kaikille yhteinen. Erottelukyky on energian lukemisen taitoa. Se taito vahvistuu vain käyttämällä. Vahvistuva itsetuntemus vauhdittaa erottelukyvyn kehittymistä.

Tekemällä harjaantuu

Koulutus on suurimmalta osin käytännössä tekemistä. Teemme monimuotoisia harjoituksia ryhmässä, pareittain ja itsenäisesti. Kanavointia tehdään suullisesti, kirjallisesti ja erilaisia työkaluja käyttäen. Treenaamme energian lukemista, fyysisten kehojen lukemista, tilanteiden ja rakennusten energioiden lukemista. Opettelemme liikkumaan joustavasti eri tietoisuuksien tasoilla ja eri värähtelyissä. Käsittelemme tämän kaiken rinnalla ihmispersoonan reagointia tähän matkaan.

Tieto auttaa hahmottamaan

Teoriaa on mukana tueksi. Valmiiden totuuksien totuuksien syöttäminen ei ole tarkoitus, vaan jokaisella on oma totuutensa, joka sekin on orgaaninen. Kirjallista materiaalia käymme läpi siinä määrin kuin se tukee avautumista. Etenkin alkuun pääsemiseksi jonkinlainen viitekehys on tarpeen, samoin auttavat menetelmät. Niistä irrottautuminen tulee ajankohtaiseksi, kun ne ovat tehtävänsä hoitaneet.

Irtipäästämisen taito

Irti päästäminen on paljon läsnä oleva teema. Sitä teemme jokaisella kerralla ja sitä on hyvä aktiivisesti toteuttaa kurssipäivien ulkopuolellakin. Mitäpä sitä vanhaa säilömään, kun uusi ja parempi jo odottaa!

Rakkauden olemus

Rakkaudesta on aina paljon oppimista ja ammennettavaa. Tutkimme rakkauden olemusta ja liikumme elämänvoiman eli rakkauden kanssa myötävirtaan. Rakkauden erilaisiin ilmenemismuotoihin tutustuminen tuo rauhaa, iloa ja innostusta. Elämä alkaa näyttää yhä ihmeellisemmältä mahdollisuudelta.

Tarjolla on siis turvallista seikkailua loppuelämäksi – mikäli itse niin valitset.

 

Uusia tapoja tehdä energiatöitä syntyy koko ajan ja niille annetaan koulutuksessa tilaa kasvaa

 

Yksityisopetus

Yksityisopetus

Valonpisara.fi: Yksityisopetus mahdollinen kaikkiin kursseihin tai henkilökohtaisesti laadittuun suunnitelmaan: energian lukeminen, energian välittäminen, energiahoito, intuitiivinen parantaminen, suullinen kanavointi, kirjallinen kanavointi, intuition kehittäminen ja meditaatio-ohjaaminen.

​​Yksityisopetus on mahdollinen ja siihen sisältyvät samat oppisisällöt kuin ryhmäkursseihin. Yksityisopetuksessa ja ryhmäopetuksessa on molemmissa omat erityispiirteensä. Yksilöopetuksessa on mahdollisuus saada valmennusta hyvinkin tarkasti omiin yksilöllisiin teemoihin ja löytää koulutuksen aikana oma tapa toimia ja voidaan hioa asioita ryhmäkoulutusta huomattavasti henkilökohtaisemmin. Ryhmän etuna on puolestaan ryhmäenergia, toisten kokemuksista ammentaminen ja vertaisryhmän tuki. Yksityisopetukseen noita elementtejä on mahdollisuus saada mukaan sisällyttämällä koulutukseen myös ryhmätapahtumia, esim. kaikille avoimia meditointi-, intuitio- ym. kursseja. Näissä kursseissa on yksityisopetuksessa oleville omat hinnat (merkitty alla olevaan kurssilistaan).

Itsenäiseen opiskeluun on tarjolla myös tiiviitä tieto- ja harjoitusmateriaaleja, ks. Vahva Minän verkkokauppa: itseopiskelumateriaaliti

Yksityisopetuksessa saadaan tiiviimmässä aikataulussa käytyä asioita, jolloin tapaamiset ovat intensiivisempiä. Koulutukseen sisältyy paljon ”kotitehtäviä”, joita ovat harjoitushoidot, kanavoinnit, energianluku jne. Harjoituksista palautetaan kouluttajalle raportti, jonka yhteyteen voi lisätä omia kysymyksiä. Näistä raporteista tulee palauta, jolloin oppimiskokemus täydentyy vielä itse harjoituksen jälkeenkin.

Yksityisopetuksen hinta:

Suunnittelutapaaminen 120 €

Opetus

140 €/2 tuntia

280 €/4 tuntia

Koulutuksen kesto voidaan yhdessä räätälöidä, mutta tapaamisia olisi hyvä olla ainakin kerran kuukaudessa, alussa mieluummin hieman tiheämmin. Ryhmäkoulutuksissa tapaamiset ajoittuvat yleensä yhden vuoden ajalle, toisinaan intensiivikursseja toteutetaan myös lyhyemmässä ajassa. Yksityisopetuksessa huomioidaan lähtötilanne. Aiempaa koulutusta ja kokemusta omaavankin on hyvä ottaa aikaa tälle prosessille, joten puolen vuoden ajalle olisi hyvä tapaamiset ja harjoitukset sijoittaa. Jokaisen kohdalla kuunnellaan opastusta tässäkin asiassa, kuten sisällössä ja kaikessa toteutuksessa. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi vielä yhdessä koulutuksen sisältö ja toimintatavat.

Oppisisältöjä: 
 • Energioiden tunnistaminen

 • Energioiden lukeminen

 • Energian kanavointi

 • Energiakartoitusten tekeminen

  • Ihmiset​ ja heidän välinsensä suhteet

  • Tilanteet

  • Rakennukset

  • Ympäristöt

 • Intuitiivinen energiahoito

  • Yksilöhoidot​

  • Parihoidot

  • Lasten hoidot

  • Ryhmähoidot

 • Kanavointi:

  • suullinen

  • kirjallinen

  • puhelinkanavointi

 • Kaukohoito

  • puhelimitse​ tai muun välineen kautta

  • tekstit kirjallisina

 • Tilojen puhdistaminen

 • Meditointi, valmiudet meditoinnin ohjaamiseen ja peruskurssin vetämiseen

 • Intuition vahvistaminen

 • Tietoisuustaitojen vahvistaminen

 • Itsetuntemuksen lisääminen

 • Oman potentiaalin tunnistaminen ja käyttöön ottaminen

 • Omien erityistaitojen vahvistaminen

 • Muut mahdolliset sisällöt

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

anna-riina @valonpisara.fi tai tekstiviestillä 045 237 0277

Oppisisältöjä
2022-2023 pvmt
Valonpisara_henkinen_koulutus.jpg

2022 alkanut koulutus

Osa 8, 1 pv

la 25.2.23

Energiakartoitus

Etähoito eli kaukohoito

Kirjallinen kanavointi

Itsetuntemus ja elämäntehtävät

Osa 9, 1 pv

25.3.23

Persoonan kehitys

Oma elämänpolku

Kanavointitaitojen tarkentaminen ja syventäminen

Osa 10, 1 pv

la 22.4.23

Erilaisia toimintamuotoja

Ohjauksen  kanavointi

Oman henkisyyden toteuttaminen käytännössä

Kertausta ja syventämistä

Valon ja Voiman päivä 

5.3.23